درخواست انصراف از عضویت

فرم انصراف از عضویت

اعضاء محترم شركت تعاونی اعتبار كاركنان وزارت فرهنگ و ارشاد که قصد دارند از عضویت در این شرکت انصراف دهند، می بایست بعد از تکمیل فرم زیر منتظر دریافت پیامک از سامانه شرکت تعاونی باشند.
از آنجا که قبل از هرگونه تسویه حساب لازم است وام های دریافتی، اقساط پرداخت شده، مبالغ واریز شده بعنوان سهام و پس انداز از طرف عضو و... در قسمت حسابداری بررسی گردد، به همین دلیل ممکن است از زمان ارسال فرم تا زمان تسویه حساب و واریز مبلغ به حساب معرفی شده، حداقل یک هفته کاری زمان سپری شود. پیشاپیش از صبروشکیبایی شما سپاسگزاریم

شماره حسابی که می خواهید مبلغ سهام به آن واریز شود
با ذکر دلیل انصراف خود، ما را در ارائه هر چه بهتر خدمات به سایر اعضاء یاری نمائید.
reCAPTCHA