همکاری با بسامان

برای همکاری با ما همین حالا اقدام کنید:

از آنجا که یکی از دغدغه های اصلی ما ارائه خدمات مطلوب به اعضاء محترم می باشد لذا انعقاد هرگونه قرارداد با پذیرندگان برای ما بسیار مهم و قابل اهمیت است.
شرکتها، مشاغل و کسبه ای که تمایل دارند به بیش از 11000 نفر اعضاء ما در کل کشور خدمات خود را ارائه دهند می توانند از طریق ثبت نام در این سامانه آمادگی خود را اعلام نمایند تا بعد از بررسی دقیق کارشناسان ما و انعقاد قرارداد با متقاضیان ، اطلاع رسانی مناسب به اعضاء در خصوص بهره مندی از خدمات شما صورت پذیرد.
در ضمن اعضاء محترم نیز می توانند مراکزی را که احساس می کنند می توانند خدمات مناسبی به اعضاء ارائه دهند را به ما معرفی نموده و بعد از تماس کارشناسان ما در صورت رضایت آن مراکز نسبت به انعقاد قرارداد با ایشان اقدام لازم صورت پذیرد.
برای شروع همکاری با ما لطفا فرم زیر را تکمیل نمایید ……

صاحبان مشاغل و شرکت هایی که تمایل دارند به اعضای بسامان، خدمات خود را عرضه نمایند با کلیک در اینجا فرم مربوطه را تکمیل کنند.
فرم همکاری
کد امنیتی
اعضای بسامان که از خدمات فروشگاه یا مرکز خاصی، راضی بوده و تمایل دارند تا آن مرکز را به سایر اعضا معرفی نمایند، با کلیک در اینجا می توانند فرم مربوطه را تکمیل نمایند.
همکاری اعضای بسامان
کد امنیتی