خدمات

بهداشتی و درمانی

مراکز بهداشتی و درمانی، دندان پزشکی و بیمارستان های طرف قرارداد.

فرهنگی و هنری

مراکز فرهنگی هنری ، سینما ها ، و … طرف قرارداد با شرکت بسامان.

آموزشی

مهد ها ، مدارس غیر انتفاعی، آموزشگاه های آزاد ، کمک درسی و کنکور

تفریحی و رفاهی

مراکز تفریحی، شهربازی ها، باشگاه های ورزشی، رستوران ها، کافی شاپ ها و …

سیاحتی و زیارتی

انواع هتل ها ، خانه های مسافر ، بلیط های قطار و هواپیما و …

سایر خدمات

مراکزی از قبیل مهندسی ، دکوراسیون، کانون های تبلیغاتی، نمایندگی بیمه و …