درباره بسامان

شماره تماس: ۰۲۱۲۸۴۲۹۰۰۰

صندوق پستی: ۶۱۴-۱۱۱۵۵

جهت پیگیری حضوری می توانید به آدرس تهران، میدان بهارستان، خ کمال الملک، ساختمان مرکزی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (دفتر شرکت تعاونی اعتبار ) مراجعه نمائید.