ضمانت گرفتن با چک بهتر است یا سفته؟

ضمانت

با توجه به متعدد بودن ابزارهای اجرایی چک در قانون ایران و همچنین تمهیداتی که اخیرا در قانون برای چک منظورشده است ترجیح بر این است که در راستای اقدام احتیاطی برای ضمانت دریافت چک مناسب‌تر از سفته است چرا که چک از سه طریق کیفری ( البته در صورت دارا بودن شرایط کیفری)، حقوقی و ثبت قابل وصول است حال اینکه سفته صرفا از طریق حقوقی قابل وصول است.

دکتر محمد دمیرچیلی، حقوقدان و استاد برجسته حقوق تجارت در پاسخ به اینکه گاهی این پرسش میان افراد جامعه مطرح می‌شود که برای ضمانت دریافت طلب خود، بهتر است از بدهکار سفته دریافت کنند یا چک، اظهار کرد: به نظر می‌رسد در مواردی که طلبکار قصد دارد یکی از اسناد تجاری سفته یا چک را بابت ضمانت طلب خود از بدهکار انتخاب کند، اگر از طرف مقابل خود چک دریافت کند، بهتر است. زیرا در صورتی که فرد بدهکار در آینده از پرداخت بدهی خود امتناع کند، راحت‌تر می‌تواند به حق خود برسد.

وی ادامه داد: البته در صورتی که فرد طلبکار چک را از شرکتی دریافت کند به این معنا که صادرکننده چک، مدیران یک شرکت باشند و چک برگشت بخورد، مدیری که چک را صادر و آن را امضا کرده است، همراه با خود شرکت دارای مسئولیت حقوقی است و مسئولیت کیفری چک نیز متوجه مدیر خواهد بود. این موضوع به این معناست که علاوه بر شرکت، مدیری که چک را امضا کرده است نیز، مسئولیت تضامنی خواهد داشت و مسئولیت کیفری هم متوجه او خواهد بود

منابع:

e​temadonline.‎​com

گردآوری و ویراستاری:مدیر سایت بسامان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *