آزمون تستی امر به معروف و نهی از منکر

زمان مسابقه:

زمان مسابقه 5 دقیقه می باشد.

نکات:

نکته1: برای شرکت در قرعه کشی حتما می بایست به 7 سوال پاسخ درست دهید

نکته2: هر کاربر فقط یک بار می تواند در این مسابقه شرکت کند

شما باید متن درج کنید.
شما باید متن درج کنید.
شما باید متن درج کنید.
می بایست این فیلد را تکمیل نمایید.
شما باید متن درج کنید.